Ivana Žorža 39, 51000, Rijeka Tel: 051/255-111 / Fax: 051/254-925 info@control.hr

Logo text

Daljinski nadzor i upravljanje

Control Engineering d.o.o. posjeduje vlastita rješenja za projektiranje, implementaciju, održavanje i razvoj sustava daljinskog nadzora i upravljanja. Kompletna rješenja obuhvaćaju projekte, opremu i alate. Projekte izrađuju stručni projektanti s višegodišnjim iskustvom i respektabilnim referencama. Opremu čine centralne jedinice, telemetrijske daljinske stanice, radijske postaje i repetitori, radio modemi, gsm/gprs/3G/WiFi primopredajnici, data logeri i sl., a alate čine vlastita aplikativna SCADA rješenja realizirana na National Instruments Lookout platformi čiji smo i sistem integratori, te web sučelja za monitoring i upravljanje neograničenim brojem mjernih točaka.

Ovisno o potrebama sustava za nadzor i upravljanje i uvjetima na terenu kao i raspoloživosti komunikacijskih veza, pronalazimo najadekvatnija i najoptimalnija rješenja koja koriste klasične komunikacijske veze kao što su PSTN ili optičke veze, komunikaciju putem interneta i statičkih IP adresa, te satelitsku mrežu kako bi protok praćenih podataka sa svih lokacija do nadzornog mjesta bio pouzdan i u realnom vremenu čime je omogućeno pravovremeno parametriranje i upravljanje praćenog sustava.


Control Engineering d.o.o. nudi vlastita rješenja daljinskog nadzora i upravljanja sljedećih sustava:

  • Telemetrijski sustavi
  • Procesni sustavi u elektroenergetici, plinofikaciji, vodoopskrbi, odvonji i melioraciji
  • Procesni sustavi u industriji
  • Centralno nadzirani sustavi, dispečerski centri, periferne stanice
  • Mjerno regulacijski sustavi
  • Sustavi tehničke zaštite
  • Galerija slika