Ivana Žorža 39, 51000, Rijeka Tel: 051/255-111 / Fax: 051/254-925 info@control.hr

Logo text

Elektrika i automatizacija procesa

Control Engineering d.o.o. nudi kompletna rješenja u izvođenju elektrotehničkih instalacija i automatike procesa u industriji i gospodarenju vodama. U tipske elektroormare ugrađujemo visokokvalitetnu opremu i materijal u skladu sa HRN normama i atestiran od strane ovlaštenih tvrtki u RH. Za gotov proizvod i sve ugrađene elemente izdajemo ispitne liste i potvrde o sukladnosti. Upravljanje crpnim agregatima, mjeračima protoka, ventilima i ostalom opremom, bilo da se radi o ručnom ili automatskom, lokalnom ili daljinskom, izvodi se putem PLC uređaja izradom vlastitih programa za rad koji mogu biti potpuno automatski i optimizirani po tehnološkim parametrima koje daje krajnji korisnik.

Omogućavamo prikaz svih mjernih signala i alarma lokalno na LCD-u ili u centru daljinskog nadzora i upravljanja putem radio veza, GPRS i SMS komunikacije, veza bežičnog visokopojasnog pristupa, optike itd...

U okviru elektroinstalacijskih radova izrađujemo uzemljenja, gromobranske instalacije te izjednačavanje potencijala metalnih masa.

Rješenja po principu "ključ u ruke" obuhvaćaju:

  • Izradu elektroormara sa elektroenergetskim i upravljačkim blokovima, kabelima i priključnom te sklopnom opremom
  • Povezivanje na mjernoregulacijsku i signalnu opremu
  • Montažu, ispitivanje i puštanje u pogon
  • Izradu kompletne dokumentacije nakon izvedenog stanja
  • Galerija slika