Ivana Žorža 39, 51000, Rijeka Tel: 051/255-111 / Fax: 051/254-925 info@control.hr

Logo text

EverBlu

EverBlu - Kvalitetna rješenja za daljinsko očitanje vodomjera

EverBlu rješenja svojim korisnicima omogućuju pristup informacijama sa mjerača (bilo da se radi o mjeračima za vodu, plin ili el. energiju) u realnom vremenu, te generiraju izvještaje sa alarmima u slučaju otkrivanja bilo kakvog curenja. Sustavima koji gospodare vodama nudi se izrada krivulja potrošnje na bazi svakog sata i to za svakog korisnika u sustavu. EverBlu rješenja koja se sastoje od cjelokupne infrastrukture (mjerači sa integriranim radio modulima, radio komunikacijska mreža sa priključnim točkama za pokrivanje sustava potrošnje, GPRS komunikacija sa davateljem usluge, kao i cjelokupno software-sko rješenje za praćenje i optimiziranje sustava) osiguravaju kompletan nadzor, optimiziranje i upravljanje potrošnjom vode. U sustavima gdje fiksna bežična infrastruktura nije moguća, koristi be bežični mobilni sustav daljinskog očitanja koji putem GPRS veze šalje informacije dispečerskom centru.


EverBlu sustav je fleksibilan, modularan i koristi M-Bus standard tako da može nadzirati sve sustave čija oprema podržava navedeni standard.