Ivana Žorža 39, 51000, Rijeka Tel: 051/255-111 / Fax: 051/254-925 info@control.hr

Logo text

Reference

 

 

 

 

 

Neki od značajnijih projekata koje je tvrtka Control Engineering d.o.o. realizirala u 2015. godini:


 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH: Isporuka sitnog inventara za komunikacije (antene i pribor, punjači....)
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH: Isporuka Kablova i konektora, montažnog pribora za montažu baznih stanica (konektori, adapteri, kabeli, držači)

Neki od značajnijih projekata koje je tvrtka Control Engineering d.o.o. realizirala u 2014. godini:


 • Margea doo: Elektroradovi, isporuka elektroormara, automatizacija i uključivanje sustav daljinskog nadzora i upravljanja objekta CS Uvala Čikat
 • JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE: Isporuka radijskih postaja Motorola
 • VATROGASNA ZAJEDNICA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE: Isporuka mobilnih, fiksnih i prijenosnih TETRA radio uređaja
 • JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK PAKLENICA“: Isporuka VHF digitalnog DMR sustava
 • DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI JURAJ: Isporuka TETRA radijskih postaja

Neki od značajnijih projekata koje je tvrtka Control Engineering d.o.o. realizirala u 2013. godini:


 • Loveco doo: Elektrotehnički radovi na rekonstrukciji i uključivanju u sustav daljinskog nadzora i upravljanja crpilišta Dobrovac ZL-1
 • Carin doo: Elektrotehnički radovi na izgradnji i automatizaciji hidrostanice, HS Đurmanec
 • Carin doo: Elektrotehnički radovi na sanaciji i uključivanju u sustav daljinskog nadzora i upravljanja crpne stanice, CS Groblje
 • Elektro-voda doo: Elektrooprema i radovi, isporuka elektroormara, automatizacija te uključivanje sustav daljinskog nadzora i upravljanja objekata: Podmorski ispust Nerezine, CS Zaglav i VS Ilovik
 • MINISTARSTVO OBRANE RH: Usluga korištenja satelitskih mreža za Iridium telefone

Neki od značajnijih projekata koje je tvrtka Control Engineering d.o.o. realizirala u 2012. godini:


 • Elektro-voda doo: Elektrotehnički radovi, isporuka elektroormara i uključivanje sustav daljinskog nadzora i upravljanja za objekte: VS Grgošćak i VS/CS Umpiljak
 • Astra International-Inženjering doo: Elektrooprema i radovi, isporuka elektroormara, automatizacija te uključivanje sustav daljinskog nadzora i upravljanja objekta MT/CS Kimen na Cresu
 • Geoinst doo: Elektroinstalacija i automatika za „Predtretman i CS Čikat u Malom Lošinju“, uključivanje objekta u sustav daljinskog nadzora i upravljanja
 • Ekspert gradnja doo: Elektromontažerski radovi na izgradnji kanalizecije naselja Most – Juričići I faza, isporuka elektroormara
 • MINISTARSTVO OBRANE RH: Usluga korištenja satelitskih mreža za Iridium telefone
 • HŽ CARGO doo: Isporuka Motorola stanica i opreme za Motorola stanice

Neki od značajnijih projekata koje je tvrtka Control Engineering d.o.o. realizirala u 2011. godini:


 • Sinaco: Održavanje radiokominikacijskog sustava i opreme
 • HAC: Usluga popravka i održavanja terminalne opreme radijskih veza
 • HŽ Infrastruktura: Isporuka radijskih postaja
 • HŽ Cargo: isporuka radiokomunikacijskih uređaja
 • Dina-petrokemija: Održavanje radiokomunikacijske opreme za 2011. g
 • Primorsko Goranska Županija: Izrada studije pokrivenosti digitalnim signalom PGŽ-a
 • Jadranska vrata: Isporuka, montaža i održavanje radijskih postaja
 • HEP Proizvodnja: Isporuka i održavanje radijskih postaja
 • Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a: Ugradnja radijskih postaja
 • Đuro Đaković montaža: Održavanje radijskih postaja
 • Protect: Isporuka i održavanje radijskih postaja
 • Adriatic Security: Isporuka i održavanje radijskih postaja
 • Zračna luka Rijeka: Isporuka i održavanje radijskih postaja
 • JVP Rijeka: Isporuka i održavanje radijskih postaja
 • JVP Senj: Isporuka i održavanje radijskih postaja
 • Holcim: Isporuka i održavanje radijskih postaja
 • Bina Istra: Isporuka i održavanje radijskih postaja
 • GP Krk DD: Elektrotehnički radovi, isporuka elektroormara i uključivanje sustav daljinskog nadzora i upravljanja za objekt: Kanalizacijski sustav Grad Mali Lošinj, podsustav Riva – Priko I, II, i III faza
 • Carin doo: Elektrotehnički radovi, isporuka elektroormara i uključivanje sustav daljinskog nadzora i upravljanja za objekt: „Kanalizacijski sustav Mali Lošinj - Podsustav Poljana“, CS Brodogradilište, CS Runjica i CS Poljana
 • Brana doo: Elektrotehnički radovi, automatizacija te nabava i ugradnja mjerno regulacijske opreme za Vodovod Radosavci-Mačkovac, CS-1 Radosavci i CS-2 Mačkovac
 • MINISTARSTVO OBRANE RH: Isporuka ručnih satelitskih telefona Iridium i usluga korištenja satelitskih mreža

Neki od značajnijih projekata koje je tvrtka Control Engineering d.o.o. realizirala u 2010. godini:


 • Istarski vodovod: Izvođenje radova na izgradnji hidroforske stanice 'Stari grad' u Buzetu
 • Vodovod Brač: Strojarska rekonstrukcija i elektrika s ugradnjom opreme nadzorno-upravljačkog sustava (NUS) vodoopskrbnih objekata u Općini Selca
 • Grad Gospić: izvođenje radova na izgradnji nadzorno-upravljačkog sustava (NUS) javne odvodnje otpadnih voda grada Gospića
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje: Održavanje radio komunikacijske opreme
 • HEP – Proizvodnja d.o.o., Pogon TE-TO Zagreb: Isporuka transmitera tlaka i diferencijalnih transmitera tlaka
 • Vodovod Bihać: Isporuka i montaža elektroormara i pumpi za pumpnu stanicu "Privilica"
 • Hitna medicinska pomoć Splitsko-dalmatinske županije: Isporuka i montaža radijskih postaja
 • STRABAG DD: Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava u gradu Karlovcu – elektroradovi na izgradnji crpne stanice Grad

Neki od značajnijih projekata koje je tvrtka Control Engineering d.o.o. realizirala u 2008. godini:


 • Komunalac doo: Vodoopskrbni sustav Bjelovar – Sustav daljinskog nadzora II faza
  - frekventna regulacija na crpnim agregatima (Vodocrpilište Delovi, Crpna stanica  Javorovac,  Vodospreme Rudnik i Kupinovac, Prekidna   komora Trnovka,
    Mjerno-regulacijska okna (11 lokacija).
  - izrada elektrike i automatike, isporuka mjerno-regulacijske opreme
  - izrada sustava daljinskog nadzora i upravljanja, izrada HMI sučelja, elektroteh. projekt izvedenog stanja
  - oprema, programska podrška i montaža opreme (Vodocrpilište Delovi i zgrada komande vodocrpilišta Delovi, Crpna stanica i
    deferizacija Javorovac, Glavni centar nadzora NUS-a Javorovac, Pomoćni centar nadzora NUS-a Uprava Bjelovar, Vodospreme Rudnik i
    Kupinovac, Prekidna komora Trnovka, Mjerno-regulacijska okna (11 lokacija).
  - izrada elektrike i automatike, isporuka mjerno-regulacijske opreme, izrada sustava daljinskog nadzora i upravljanja, uzemljivač, 
    elektrotehnički projekt izvedenog stanja., glavni projekt telemetrijske radijske mreže
Detaljan ispis svih referenci nalazi se u referentnoj listi: