Ivana Žorža 39, 51000, Rijeka Tel: 051/255-111 / Fax: 051/254-925 info@control.hr

Logo text

SmartPTT


  Konzola za glasovni dispečing

 • Dvosmjerne radio komunikacije sa pozivom prema pojedinačnim, grupnim ili svim stanicama direktno iz SmartPTT dispečerske konzole.
 • Glasovni pozivi unutar sustava bilježe se na Radioserveru i dispečerskoj konzoli za brz pristup detaljima poziva.
 • Hitni pozivi podržani su od strane tipke za hitne slučajeve na radio stanicama ili man-down opcijske pločice.
 • Radio Kill opcija dispečerima pruža mogućnost blokiranja pojedinačnog radio uređaja ili onemogućavanja korisniku pristup sustavu.
 • Odgođeno slanje glasovnih i tekstualnih poruka za neaktivne radio korisnike. U trenutku kada radio korisnik pristupi sustavu SmartPTT automatski šalje poruke korisnicima.
 • Odabir i regulacija glasnoće za pojedine glasovne grupe.
 • Mogućnost interkom glasovne i tekstualne komunikacije između dispečera.
 • Call Alert za privatne pozive.

Prilagodljivo sučelje SmartPTT dispečerske konzole

SmartPTT konzolu moguće je prilagoditi zahtjevima pojedinog dispečera. Paneli se mogu odvlačiti na željene lokacije unutar prozora. Rad sa više zaslona kao i dodirnih zaslona je također podržan. SmartPTT pruža mogućnost kreiranja vlastitog radnog sučelja sa zasebnim prozorima za upravljanje govornim grupama, glasovnim notifikacijama, odabirom kanala kao i ostalih mogućnosti.


  GPS pozicioniranje

SmartPTT pruža mogućnost praćenja ljudi i vozila opremljenih MotoTRBO ručnim i mobilnim radio uređajima s omogućenom GPS opcijom; time se povećava sigurnost korisnika budući da dispečer može brzo utvrditi lokaciju radio-korisnika u nevolji.

Sigurnost korisnika dodatno je povećana budući da SmartPTT može pratiti brzinu kretanja korisnika/vozila. Dodatnom opcijom postavljanja geo-ograda pruža se mogućnost nadzora korisnika koji ulaze u unaprijed zadana područja ili njihov izlazak iz istih.

SmartPTT dispečerska konzola pruža mogućnost prikaza većeg broja karti unutar iste konzole ili na izdvojenim prozorima na zasebnim zaslonima. Ostale mogućnosti uključuju:

 • Korištenje online i offline karata poput Google Maps, OpenStreetMap, vektorske i rasterske karte. Online karte daju informaciju o adresi GPS lokacije.
 • Praćenje korisnika u realnom vremenu.
 • Zahtjev za lokacijom korisnika može biti automatski, ručno ili po događaju.
 • Geo-ograde pružaju mogućnost praćenja ulazaka ili izlazaka iz radnih ili opasnih zona.
 • Zapisnik o lokacijama korisnika u svrhu izrade izvješća  ili prikazu animacije kretanja.
 • Točke interesa (Point-of-Interest).
 • Određivanje uvjeta o brzini dispečerima pruža uvid u prekoračenja brzinskih limita mobilnih korisnika.
 • Izvoz lokacija u KML datoteke za praćenje u vanjskim programima poput Google Earth.

  Pozicioniranje u zatvorenim prostorima

SmartPTT Indoor Tracking je posebno dizajniran sustav za praćenje u zatvorenim prostorima za MotoTRBO radio uređaje. Sustav je nadogradnja na postojeći sustav GPS pozicioniranja čime se dispečerima pruža mogućnost praćenja korisnika bilo da se nalaze unutar zgrada ili van njih.

 • Sigurnost zaposlenika – u kriznim situacijama poznate su točne lokacije zaposlenika. Time se smanjuje vrijeme potrebno za reagiranje u slučajevima ugroženosti ljudskih života.
 • Odgovornost zaposlenika – sa naprednim sustavom pravila i obavijesti mogu se odrediti rute za patroliranje u zgradama i objektima, a dispečer biva obaviješten ukoliko dođe do odstupanja od istih.
 • Jednostavan pogon – podaci odaslani sa stacionarnih odašiljača signala prenose se na radio kanalu čime se eliminira potreba za zasebnom mrežom. Pruža mogućnost jednostavne i jeftine instalacije sustava u rudnike, tunele i industrijska postrojenja.
 • Nezavisan rad – stacionarni odašiljači signala rade na baterije, koje zahtjevaju zamjenu jednom svakih 2-3 godine.
 • Pozicioniranje u zatvorenim prostorima u realnom vremenu za MotoTRBO uređaje.
 • Prikaz kretanja korisnika u 2D i 3D tlocrtu.
 • Jednostavno prebacivanje kod zgrada sa više razina.
 • Animacija prikaza kretanja korisnika.
 • Kontrola rute patroliranja.
 • Geo-ograde s mogućnošću podesivih alarma.
 • Podrška za Lone Worker opciju.

  Prijenos podataka i tekstualnih poruka

Tekstualne poruke

Slanje tekstualnih poruka između dispečerskih konzola, radio korisnika i govornih grupa. Dodavanjem SMS pristupnika otvara se mogućnost razmijene tekstualnih poruka između pametnih telefona sa dispečerskim konzolama, radio korisnicima i govornim grupama.

 

Kontrola statusa

Unutar konzole SmartPTTa moguće je kreirati listu statusa korisnika u različitim bojama. Statusi mogu biti dodijeljeni od strane dispečerske konzole ili pritiskom na zadano dugme na radio uređaju. Dispečeri mogu filtrirati korisnike po njihovom trenutnom statusu.

Pristupnik elektroničke pošte

Korisnici elektroničke pošte mogu slati tekstualne poruke MotoTRBO radio korisnicima ili govornim grupama. Tekstualne poruke mogu biti odaslane sa radio uređaja na adrese elektroničke pošte zadane unutar Radioserver Konfiguratora.

 

Telemetrija

SmartPTT podržava MotoTRBO telemetrijske funkcije. Dispečerska konzola može primati telemetrijske informacije, kao i kontrolirati GPIO pinove na radio uređajima.

Alat za izdavanje poslova

Alat za izdavanje poslova (Job Ticketing) u SmartPTTu omogućava dispečerima dodjeljivanje zadataka MotoTRBO radio korisnicima i grupama, kao i nadzor izvršavanja istih. Izdani poslovi su praćeni u realnom vremenu kao i rezultat njihovog izvršenja.

 

  Zapisnik događaja i snimanje govora

 • Govor se snima na klijentskoj kao i serverskoj strani SmartPTTa u MP3 formatu te sprema u zadani direktorij. Opcija za snimanje govora pruža brzi uvid u snimljene pozive kako bi dispečeri mogli potvrditi izrečene informacije ili kako bi voditelji mogli istražiti moguće incidente.
 • SmartPTT bilježi sve događaje koji su se dogodili unutar sustava poput prijave radio uređaja u sustav, glasovne pozive, tekstualne poruke, izmjene statusa, gašenje radio uređaja (Radio Kill), telemetriju, kao i GPS lokacije, a sve sprema unutar baze podataka. SmartPTT koristi MS SQL Server za upravljanje bazom podataka (prilikom instalacije SmartPTTa instalira se i besplatna inačica MS SQL Express).
 • Zapis događaja odvija se istovremeno na klijentskoj i serverskoj strani sustava.
 • Zapisnik događaja može biti filtriran, grupiran i sortiran za potrebe pretraživanja i izrade izvješća.
 • U ovisnosti o pristiglim događajima, mogu se kreirati prilagodljiva pravila unutar SmartPTT sustava kojima se pokreću određeni zadaci. Na primjer, ukoliko dođe do prestanka rada nekog uređaja ili stroja, telemetrijom se podatak šalje SmartPTT sustavu koji potom automatski šalje tekstualnu poruku govornoj grupi zaduženoj za održavanje, kako bi ovi mogli promptno odreagirati i otkloniti kvar u najkraćem mogućem vremenu.

  Mobilna rješenja

SmartPTT Mobile je mobilna aplikacija za pametne telefone ili tablete (Android i iOS). Mobilna aplikacija korisnicima pruža mogućnost razmjene govornih i tekstualnih poruka sa MotoTRBO radio korisnicima i dispečerima u slučajevima kada u tom trenutku nisu u službi ili ukoliko se nađu van dometa svoje radio mreže.


  Telefonsko prespajanje

SmartPTT radio-telefonsko prespajanje (phone patch) MotoTRBO radio korisnicima i dispečerima pruža mogućnost primanja i uspostavljanja telefonskih poziva, bilo da se radi o fiksnoj liniji ili mobilnim korisnicima. U kriznim se situacijama radio korisnicima pruža mogućnost kontaktiranja osoblja zaduženog za krizne situacije ili ostvarivanje komunikacije sa upraviteljima koji u tom trenutku nisu na dužnosti.

 • Privatni i grupni pozivi sa fiksne i mobilne telefonije.
 • Višestruki simultani kanali prema telefonskoj mreži.
 • Ograničavanje pristupa na autorizirane korisnike.
 • Telefonski razgovori se snimaju u MP3 formatu.
 • Puni dupleksni pozivi između telefonskih korisnika i dispečerske konzole.
 • SIP veza na IP-PBX ili VoIP pristupnik.

  Web Client

SmartPTT Web Client je aplikacija koja pruža pristup MotoTRBO radio sustavu kao i njegov nadzor sa internetskog preglednika pokrenutog na bilo kojem osobnom računalu. Web Client podržava glasovne pozive i tekstualne poruke između radio korisnika i korisnika Web Client aplikacije. Dodatno, korisnik Web Client aplikacije može nadgledati GPS lokacije mobilnih radio korisnika kao i njihovu prijavu u sustav, može izvršavati provjeru dostupnosti radio uređaja (Radio Check) te gašenje radio uređaja (Radio Kill).

Izvješća mogu biti izrađena da prikazuju povijest GPS i radio prometa pojedinih radio korisnika ili grupe korisnika.