Ivana Žorža 39, 51000, Rijeka Tel: 051/255-111 / Fax: 051/254-925 info@control.hr

Logo text

Control Engineering d.o.o.

Imamo više od 25 godina iskustva u projektiranju, izvođenju i održavanju glasovnih i podatkovnih radio-komunikacijskih sustava.
Nudimo suvremena rješenja iz područja elektrike, automatizacije procesa, komunikacija te sustava daljinskog nadzora i upravljanja
u vodoopskrbi i odvodnji, industriji te elektroprivredi.
Koristimo najsuvremenije alate i aplikacije National instruments Lookout, Autocad, ePlan, EDX SignalPro.
Ovlašteni smo zastupnici i distributeri za opremu renomiranih svjetskih proizvođača Motorola, Tait, Inventia, Aplisens, Calamp, Itron.


Naš tim čine iskusni inženjeri i tehničari, čije znanje i iskustvo pokriva kompletno područje opreme i programskih alata u djelokrugu aktivnosti tvrtke. Posjedujemo vještine i bogato iskustvo u projektiranju, izgradnji i održavanju sustava elektrike, procesne automatike te nadzorno-upravljačkih sustava zasnovanih na privatnm i javnim komunikacijskim mrežama. Niz vrlo važnih projekata u vodoopskrbi, odvodnji i elektroprivredi izrađeni su, postavljeni i pušteni u rad od strane djelatnika tvrtke Control Engineering d.o.o. Rijeka po sistemu „ključ u ruke”. Do sada smo samostalno razvili ili sudjelovali u više od 500 projekata u Hrvatskoj i inozemstvu.

Djelatnosti tvrtke Control Engineering d.o.o. Rijeka su:

1.       PROJEKTIRANJE

1.1.    Elektromotorna postrojenja 

 • pumpne stanice vodoopskrbe
 • pumpne stanice kanalizacije
 • filterska postrojenja
 • vodospreme
 • nadzemni i podzemni mjerno-regulacijski čvorovi
 • mjerne stanice za razne državne mjeriteljske ustanove

 1.2.   Automatizacija procesa

 • lokalna automatika
 • programabilni logički kontroleri - PLC
 • mjerno-regulacijski sustavi
 • nadzorno upravljački centri

1.3.    Sustavi daljinskog nadzora i upravljanja

 • telemetrijski sustavi
 • procesni sustavi u elektroenergetici, plinofikaciji, vodoopskrbi, odvodnji i melioraciji
 • procesni sustavi u industriji
 • centralno nadzirani sustavi – dispečerski centri, periferne stanice
 • mjerno-regulacijski sustavi
 • sustavi tehničke zaštite objekata

1.4.    Radijske komunikacije

 • mobilne radijske komunikacije
 • trunking sustavi, DMR sustavi, TETRA
 • pomorske radijske komunikacije
 • telemetrijske radijske komunikacije
 • mikrovalne radio – relejne komunikacije
 • radio i televizijski odašiljački sustavi

Za izradu projektne dokumentacije radio sustava koristimo programske alate koji omogućavaju istodobnu analizu više od 1000 točaka radijskih primopredajnika, izračun jačine polja za bilo koju lokaciju te izračun zone pokrivanja pojedinog primopredajnika. Također, moguće je izračunati smetnje na radio vezama što je vrlo važno sa aspekta odabira radne frekvencije. Projekti izrađeni od strane tvrtke Control Engineering d.o.o. sukladni su svim važećim, međunarodno prihvaćenim regulativama te zadovoljavaju najviše standarde. Digitalne mape područja korištene u proračunima omogućavaju vrlo precizne rezultate analiza. Postoji više različitih načina prezentacije rezultata: 2D ili 3D studije zona pokrivanja, prikaz razdiobe jačine polja....

2.       INŽENJERING

2.1.    Projektiranje, izvođenje, održavanje opreme i edukacija

 • postrojenja elektrike i automatike
 • mjerno regulacijski sustavi
 • automatizacija procesa
 • sustavi daljinskog nadzora i upravljanja
 • dispečerski centri i periferije
 • telekomunikacijski sustavi
 • radiokomunikacijski sustavi
 • radio difuzija i televizijski sustavi

Djelatnici tvrtke Control Engineering d.o.o. ovladali su suvremenim programskim alatima za razvoj aplikacija sustava za daljinski nadzor i upravljanje (SCADA): koriste se objektno orijentirani i procesom vođeni razvojni alati posljednje generacije predviđeni za rad u grafičkom okruženju (GUI OS). Isti alati omogućuju izradu najzahtjevnijih aplikacija daljinskog nadzora i upravljanja – sustava vrhunske preciznosti i pouzdanosti. Grafičko sučelje može u potpunosti biti prilagođeno zahtjevima korisnika bez ikakvih kompromisa na području funkcionalnosti i točnosti. Tvrtka Control Engineering d.o.o. projektirala je, izgradila i pustila u rad više od 20 sustava daljinskog nadzora i upravljanja u zemlji i inozemstvu (od toga oko 25 dispečerskih centara i podcentara te više od 300 udaljenih stanica). Svi sustavi izgrađeni su po sistemu „ključ u ruke“, a svaka aplikacija popraćena je iscrpnom projektnom i uporabnom dokumentacijom.